Plastic/PVC

บริการ ผลิตป้าย เนมเพลต ด้วยวัสดุ พลาสติก 2 สี PVC กัดตัวอักษร โลโก้ กัดตามแบบ ด้วยเครื่อง CNC

กัดตัวอักษร หรือ กัดพื้น พลาสติก 2 สี PVC หนาตั้งแต่ 1 mm. 
ขนาดตั้งแต่ 10 mm. ขึ้นไป


PVC หน้าเงิน หลังดำ กัดพื้น และลงสี
โลโก้รุ่นรถ คลาสสิค

PVC หน้าเงิน หลังดำ กัดลาย ตัดตามแบบ


PVC หน้าขาว หลังดำ กัดตัวอักษร 

PVC หน้าดำ หลังขาว กัดตัวอักษร ตัดตามแบบ
สวิทซ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า 

PVC หน้าดำ หลังขาว กัดตัวอักษร ตัดตามแบบ

PVC หน้าขาว หลังดำ กัดตัวอักษร ตัดตามแบบ

PVC หน้าดำ หลังขาว กัดตัวอักษร ตัดตามแบบ

PVC หน้าเงิน หลังดำ กัดตัวอักษร ตัดตามแบบ

PVC หน้าขาว หลังดำ กัดตัวอักษร ตัดตามแบบ


PVC สองสี กัดเป็นลายเส้น ตัดขอบตามรูป

ใช้เป็นของประดับยนต์ก็ได้นะครับ

PVC สองสี กัดตัวอักษรด้านหน้า พื้นสีดำตัวอักษรสีขาว

PVC สองสี กัดตัวอักษรด้านหน้า พื้นสีดำตัวอักษรสีขาว

PVC สองสี กัดตัวอักษรด้านหน้า พื้นสีขาวตัวอักษรสีดำ

PVC สองสี กัดตัวอักษรด้านหน้า พื้นสีขาวตัวอักษรสีดำ

PVC สองสี กัดตัวอักษรด้านหน้า พื้นสีเงินเนื้อสีดำ(ขุดพื้นออก)

PVC สองสี กัดตัวอักษรด้านหน้า พื้นสีดำตัวอักษรสีขาว

PVC สองสี กัดตัวอักษรด้านหน้า พื้นสีดำตัวอักษรสีขาว

PVC สองสี กัดตัวอักษรด้านหน้า พื้นสีดำตัวอักษรสีขาว

PVC สองสี กัดตัวอักษรด้านหน้า พื้นสีดำตัวอักษรสีขาว
PVC สองสี หน้าดำเนื้อขาว(พื้นสีดำ ตัวอักษรสีขาว) ตัดขอบเอียง 30 องศา
โชว์ขอบขาว

PVC สองสี หน้าดำเนื้อขาว(พื้นสีดำ ตัวอักษรสีขาว) ตัดขอบเอียง 30 องศา
โชว์ขอบขาว

PVC สองสี หน้าดำเนื้อขาว(พื้นสีดำ ตัวอักษรสีขาว) ตัดขอบเอียง 30 องศา
โชว์ขอบขาว

PVC สองสี หน้าดำเนื้อขาว(พื้นสีดำ ตัวอักษรสีขาว) ตัดขอบเอียง 30 องศา
โชว์ขอบขาว

PVC สองสี หน้าดำเนื้อขาว(พื้นสีดำ ตัวอักษรสีขาว) ตัดขอบเอียง 30 องศา
โชว์ขอบขาว

PVC สองสี หน้าดำเนื้อขาว(พื้นสีดำ ตัวอักษรสีขาว) ตัดขอบเอียง 30 องศา
โชว์ขอบขาว


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น